Official Website of Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Press

Pejabat Baru Penerbit UTM Press

Image Banner Penerbit UTM Press
Easy Payment Using Credit Card in Penerbit UTM Press Books Gallery
New Books Penerbit UTM Press
Date: 2014-04-07 ...
buku.id(246) Pengkomputeran Selari baru
Pengarang: Norma Alias, Mohd Shahizan Othman, Lizawati Mi Yusuf
• 2014 • ISBN 978-983-52-0965-9 • 138 hlm. • RM35.00

Pengkomputeran selari merupakan gabungan berbilang pemproses atau berbilang teras yang tidak bersandar antara satu dengan yang lain dari segi ruang memori dan beroperasi secara bersama. Teknologi ini telah digunakan secara meluas dalam menyelesaikan pelbagai masalah fizikal yang bersifat global. ... baca seterusnya
Date: 2014-04-06 ...
buku.id(245) Panduan Pelajar Cemerlang: Menurut Perspektif Islam baru
Pengarang: Ajmain@Jimaain Safar, Shafudin Mohd Yatim, Idris Ismail, Mohd Fadzil Sulaiman
• 2013 • ISBN 978-983-52-0858-4 • 104 hlm. • RM20.00

Insan cemerlang tidak hanya diukur dengan pencapaian akademik malah juga melalui akhlak yang terpuji. Akhlak dalam Islam merangkumi seluruh aspek kehidupan termasuk nilai moral, etika, dan adab. Setiap Muslim ditegaskan supaya menghayatinya kerana insan cemerlang ialah orang yang paling baik akhlaknya. ... baca seterusnya
Date: 2014-04-06 ...
buku.id(244) Prolegomena To The Metaphysics Of Islam baru
Author: Syed Muhammad Naquib Al–Attas
• 2014 • ISBN 978-983-52-0926-0 • 358 pages • RM 220.00

This book defines, perhaps for the first time in the history of the intellectual and religious tradition of Islam, the meaning of worldview from the perspective of Islam. The definition is articulated in the gathering together of the fundamental elements in the vision of reality and truth that projects the worldview of Islam into a meaningful whole. ... read more
Date: 2014-04-01 ...
buku.id(243) Pengurusan Keselamatan Projek Pembinaan baru
Pengarang: Mohd Saidin Misnan, Zakaria Mohd Yusof, Abdul Hakim Mohammed, Abd Rahman Dalib
• 2013 • ISBN 978-983-52-0917-8 • 350 hlm. • RM55.00

Keselamatan ialah keadaan yang bebas daripada risiko berbahaya. Hal ini adalah berkaitan dengan bahaya yang boleh mendatangkan kecederaan fizikal dan risiko terhadap kesihatan dalam jangka masa tertentu. Usaha yang baik daripada semua pihak dalam industri pembinaan akan menjadi sia-sia jika setiap individu daripada pekerja di tapak projek pembinaan tidak mengambil berat dan gagal untuk mengikutinya. ... baca seterusnya
Date: 2014-03-24 ...
buku.id(242) Waqf Property: Concept, Management, Development, and Financing baru
Pengarang: Abdul Hamid Mar Iman, Mohammad Tahir Sabit Mohammad
• 2014 • ISBN 978-983-52-0865-2 • 300 pages • RM65.00

This book is an intermediate text intended for students, practitioners, and readers ofIslamic law and waqf. The book discusses the fundamental aspects in themanagement, development, and financing of waqf property. ... read more
Date: 2014-02-20 ...
buku.id(241) Penggunaan & Pemilikan Harta Menurut Perspektif Islam
Pengarang: Bushrah Basiron, Selmah Ahmad
• 2013 • ISBN 978-983-52-0922-2 • 223 hlm. • RM38.00

Harta merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Harta juga boleh membawa manusia ke arah mencapai keredhaan Maha Pencipta dan jika tersilap percaturan boleh meletakkan manusia ke dalam kemurkaan-Nya. Lumrahnya, hidup yang dilimpahi dengan kemewahan dan dikelilingi harta yang banyak adalah menjadi idaman dan kebanggaan oleh kebanyakan manusia. ... baca seterusnya
Date: 2014-02-10 ...
buku.id(240) Adat Istiadat Kesultanan Johor Moden 1855–2012
Pengarang: Abdul Rahim Ramli
• 2013 • ISBN 978-983-52-0916-1 • 395 hlm. • RM180.00

Johor Moden diasaskan oleh Temenggong Daeng Ibrahim dalam tahun 1855, iaitu bermula dengan penyerahan kerajaan dan negeri Johor oleh Sultan Ali, dan diperkukuhkan oleh Sultan Abu Bakar dengan pelbagai inisiatif yang menerapkan elemen inovasi Barat. Inisiatif elemen inovasi yang diterapkan merentas sistem pentadbiran, pelajaran, pertahanan, pengangkutan, seni bina, cara berpakaian dan perlakuan budaya istana. ... baca seterusnya
Date: 2014-02-10 ...
buku.id(239) A Trial of Endurance: Trek To Everest Base Camp
Pengarang: Salleh Mohd Nor, Sabri Ahmad, Alias Mohd Noor, Azim Afif, Siti Salamah Mohd Shihab
• 2013 • ISBN 978-983-52-0927-7 • 278 pages • RM0.00

Mount Everest which rises 8,848 meters or 29,021 feet above sea level (asl) is the highest mountain in the world. It draws thousands of hikers and climbing enthusiasts to Kathmandu, Nepal every year. Many climb to the peak, some fail to return but the majority hike to the Everest Base Camp (EBC) at 5,364 meters or 17,593 feet asl to enjoy the scenery, and the view of the mountain ranges or simply to enjoy plain hiking. ... read more
Date: 2014-02-06 ...
buku.id(238) Spray and Atomization Characteristics of Liquid
Pengarang: Hossam Said Mohamed Aly, Mohammad Nazri Mohd Jaafar, Tholudin Mat Lazim
• 2013 • ISBN 978-983-52-0921-5 • 96 pages • RM30.00

Issues regarding spray and atomization of liquid that occur in many industrial applications are crucial for many combustion systems. However, a full understanding of such process is still lacking. In order to have a better understanding of the phenomena, numerical modeling of sprays would be a valuable tool in designing and assessing the performance of the combustion systems. Most multiphase computational fluid dynamics (CFD) models are classified into two categories: Eulerian–Lagrangian and Eulerian-Eulerian models. ... read more
Date: 2014-01-28 ...
buku.id(237) Menjayakan UTM Global: Kesepakatan, Keterangkuman & Keterlibatan
Pengarang: Wahid Omar
• 2014 • ISBN 978-983-52-0944-4 • 182 hlm. • RM28.00

Perutusan Tahun Baharu Naib Canselor adalah satu legasi UTM yang dibukukan setiap tahun sejak tahun 2009. Legasi ini mendokumentasikan perancangan, pelan tindakan dan pelaksanaan, menukilkan cabaran, memaparkan pencapaian tahun sebelumnya dan mengungkapkan aspirasi melalui tema yang dipilih bagi tahun berkenaan kepada seluruh warga universiti dan mahasiswa. ... baca seterusnya
Date: 2014-01-12 ...
buku.id(236) Pemikiran Seni Bina Islam: Moden Di Dunia & Malaysia
Pengarang: Nangkula Utaberta, Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi
• 2013 • ISBN 978-983-52-0867-6 • 275 hlm. • RM45.00

Islam adalah salah satu daripada dua agama yang terbesar di dunia di mana politik dan ekonomi Islam mempunyai impak yang sangat besar dalam arus globalisasi masa kini. Walau bagaimanapun, kebudayaan Islam tidak dapat menular sekukuh budaya Barat. Salah satu sebabnya adalah kecetekan pemikiran dalam pelbagai bidang kemanusiaan. Salah satu kecetekan pemikiran ini adalah dalam bidang Seni Bina. Bangunan yang terpapar ketika ini menjadi refleksi ketandusan minda arkitek Islam dan para cendekiawan Muslim. ... baca seterusnya
Date: 2013-12-02 ...
buku.id(235) Pembangunan Modal Insan Menurut Perspektif Al–Quran
Pengarang: Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani Mohamed, Yahaya Jusoh
• 2013 • ISBN 978-983-52-0859-1 • 289 hlm. • RM40.00

Pembangunan modal insan menurut al-Quran adalah pembangunan yang melihat insan sebagai 'watak' terpenting dalam sesebuah pembangunan. Pembangunannya bersifat bersepadu dan menyeluruh meliputi pembangunan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Pembangunannya juga bukan sahaja menekankan aspek pembangunan insan daripada sudut latihan kemahiran, kepakaran, profesional, dan penguasaan maklumat seperti ... baca seterusnya
Date: 2013-11-12 ...
buku.id(234) Akidah Penghayatan Tauhid Al–Quran Edisi Kedua
Pengarang: Ramli Awang
• 2013 • ISBN 978-983-52-0912-3 • 335 hlm. • RM45.00

Aspek penghayatan akidah tauhid yang menjadi teras serta dasar dakwah bagi semua nabi dan rasul sejak nabi Allah hingga nabi Muhammad SAW menjadi mauduk perbincangan buku ini. Intipati pemahaman akidah tauhid dalam pandangan al-Quran yang berpaksikan kepada dua kalimah syahadah adalah menyeluruh merangkumi setiap aspek kehidupan manusia secara praktikal. Iktikad yang jazam, ikrar dengan lidah dan amal dengan anggota adalah teras kepada akidah tauhid menurut al-Quran dan Sunnah. ... baca seterusnya
Date: 2013-10-29 ...
buku.id(233) Pengaturcaraan Pangkalan Data Menggunakan Oracle 11g
Pengarang: Mohd Shahizan Othman
• 2013 • ISBN 978-983-52-0925- • 404 hlm. • RM45.00

Pangkalan data merupakan komponen utama yang penting dalam pembangunan sistem maklumat. Penggunaan pangkalan data membenarkan data hanya ditakrif sekali sahaja. Oleh sebab pengguna tidak boleh mencapai terus data dari pangkalan data, maka perisian Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD), iaitu Oracle 11g diguna untuk membolehkan pengguna berinteraksi dengan pangkalan data. ... baca seterusnya
Date: 2013-10-22 ...
buku.id(232) Menginovasi Masjid Mensejahtera Ummah
Pengarang: Mohd Ismail Mustari, Bushrah Basiron, Azhar Muhammad
• 2013 • ISBN 978-983-52-0920-8 • 168 hlm. • RM24.00

Menginovasi Masjid: Mensejahtera Ummah ialah sebuah buku yang menghimpunkan kertas kerja berkaitan dengan membangun masjid inovatif dari pelbagai aspek. Sebagaimana kita sedia maklum di Malaysia kini mempunyai lebih 21 ribu buah masjid dan surau. Bayangkan sekiranya setiap masjid ini dapat memaksimumkan peranan imarahnya pasti pelbagai manfaat akan diperolehi dalam membangun masyarakat Islam. ... baca seterusnya
» Buy Online

To buy our books fast, safe and convenience please visit our online store @ www.booksonline.my

» Activities
Kategori: Anugerah

Kategori: Arkib

Kategori: Sayembara
Bengkel Penulisan Fiksyen Sains dan Teknologi


Kategori: Buletin